‘Onze methodiek focust erop om teams te laten oefenen om als een sterke kudde samen te werken.’
 
 

Teamcoaching met paarden

Teamcoaching met behulp van paarden is een resultaatgerichte methodiek om persoonlijke en teamgerichte doelen op korte termijn te behalen. Dit pakken we aan door middel van de Appreciative Inquiry (AI). Het uitgangspunt hier is dat men bouwt op wat goed werkt in plaats van te fixeren op wat niet werkt. AI verlegt de focus van ontkennen, klagen en kritiek geven naar verantwoordelijkheid nemen, oplossingen zoeken en samenwerken. Dit levert de nodige  creativiteit, betrokkenheid en ondernemingszin die nodig zijn om veranderingen succesvol te realiseren.

 
 
‘Paarden hebben zestig miljoen jaar ervaring met sociale interactie waardoor ze meesters zijn om je in contact te brengen met jezelf. Paarden zijn als een spiegel voor de ziel.’
 
 

Enkele tips om bij de kudde te horen

Leren communiceren op een andere manier, de manier van de paarden. Non verbaal, duidelijk, open en eerlijk, vanuit je echte ik.

Echte verbinding maken met elkaar, vanuit respect en waardering.

Leiderschap in het team/zelfsturend team: wie kan en wil op welk moment de leiding nemen om de gehele groep te versterken.

Samenwerken; overleggen, talenten slim inzetten, successen vieren. Conflicten als bron van creativiteit.

Leren met en van elkaar. Mensen halen het beste in zichzelf en elkaar naar boven wanneer ze verenigd zijn door een gezamenlijk doel.

 
 
In samenwerking met

Logo_Playtoday_100

 
 

Wie kan er bij ons terrecht voor Teamcoaching?

Bestaande en/of nieuwe teams die voor uitdagingen staan. Zowel management, directie als operationeel.